برچسب‌ها گدا

برچسب: گدا

تکدی‌گری در طهران قدیم چگونه بود؟

  تکدی‌گری در روزگار نه چندان نزدیک از جمله حرفه‌هایی بود که به دلایل مختلف برای کسب روزی باب بود. افرادی که به ظاهر هیچ...