برچسب‌ها مظفرالدین شاه

برچسب: مظفرالدین شاه

تصاویری از تهران خیلی قدیم-سری اول

تصاویری از دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از منابع مختلف که سبک زندگی و معماری تهران قدیم...

چگونه کاخ مظفرالدین شاه در دارآباد به بیمارستان تبدیل شد؟

  کوچه‌های خاکی تهران، آفتاب داغ تابستان و آب آلوده یک مجموعه تمام‌عیار برای بروز بیماری‌های عفونی پایتخت‌نشینان دوره قاجار را فراهم می‌کرد. یکی از...

شوفری در طهران قدیم

  مظفرالدین شاه در سفرهای اروپایی شیفته تکنولوژی‌های جدید می‌شد و در دم به همراهانش دستور می‌داد که آنها را به ایران بیاورند. نخستین خودرو‌هایی...

تاریخچه ورورد اولین چرخ خیاطی به طهران

گرچه اولین چرخ خیاطی در ایران توسط مظفرالدین شاه از سفر فرنگ آورده شد اما سال‌ها طول کشید تا این اختراع جدید جای دوخت...