برچسب‌ها مجلس شورای ملی

برچسب: مجلس شورای ملی

تهران فیلم – بهارستان و مجلس شورا

    کاخ بهارستان یا عمارت مجلس شورای ملی در تهران میدان بهارستان واقع است. کاخ بهارستان از نظر معماری مظهر سبک معماری محکم و استوار...