پس قلعه های کوه های شمیران – سال ۱۳۳۵

1078
عکس از مرحوم پاکزاد
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه