فیلمی تازه منتشر شده از تهران ۱۳۴۴

1609

تهران، سال ۱۳۴۴
این فیلم به تازگی از آرشیوی ازسوییس استخراج شده.اماکنی که در فیلم دیده میشوند به ترتیب دروازه باغ ملی، خیابان فردوسی، فروشگاه فردوسی، میدان فردوسی و..

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه