عکسی قدیمی از خیابان پاسداران

عکسی از کاخ سلطنت‌آباد در محله "سلطنت آباد" در زمان قاجار، که امروزه به منطقه پاسداران در تهران معروف شده است.

384
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه