عکسی از خیابان استامبول در ۷۰ سال پیش

148

 

این عکس، خیابان مشهور اسلامبول در تهران دهه ۲۰ را نشان می دهد که از همان دوران یکی از مهمترین مراکز شهری پایتخت بود و سفارتخانه های متفاوتی آنجا تاسیس می گشت.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه