درشکه حمل پول در میدان توپخانه – حوالی سال ۱۲۹۰

1512

 

عکس از مقابل بانک شاهی در شرق میدان توپخانه برداشته شده است.

تعدادی از ماموران نظمیه که محافظ کیسه های سکه برای جلوگیری از سرقت هستند در تصویر دیده می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه