جمع شدن مردم برای تماشای تلویزیون پشت ویترین مغازه

روزهای نخست تولد تلویزیون در تهران، مردم برای تماشای تلویزیون پشت شیشه مغازه ای جمع شده اند.

172
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه