تصاویری از تهران خیلی قدیم-سری اول

  1013

  تصاویری از دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از منابع مختلف که سبک زندگی و معماری تهران قدیم و اماکن تاریخی فعلی را نشان می دهد

  عکس یادگاری ناصرالدین شاه در حال قلیان کشیدن و قوچی که به دست او شکار شده است. دوشان تپه ۱۳۱۰ هجری قمری
  سلطان حسین میرزا نیرالدوله و خواهرش نیر قدسیه
  عکس خانوادگی صادق هدایت، از راست- صادق هدایت، عیسی هدایت، محمود هدایت و نشسته- هدایت قلی خان
  نمایی از ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بسته شدن توسط نیروهای قزاق روسی به فرماندهی کلنل لیاخوف-۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی
  حسن مدرس پس از ترور در سال ۱۳۰۵ خورشیدی
  مظفرالدین شاه و دستگاه گرامافون
  استاد محمدرضا شجریان در کنار خانواده

  دروازه خیابان ناصر خسرو (ناصریه، شمس العماره) ۱۲۴۲ شمسی

  عکس یادگاری ناصرالدین شاه در حال قلیان کشیدن و قوچی که به دست او شکار شده است. دوشان تپه ۱۳۱۰ هجری قمری

  سلطان حسین میرزا نیرالدوله و خواهرش نیر قدسیه

  عکس خانوادگی صادق هدایت، از راست- صادق هدایت، عیسی هدایت، محمود هدایت و نشسته- هدایت قلی خان

  نمایی از ساختمان مجلس شورای ملی پس از به توپ بسته شدن توسط نیروهای قزاق روسی به فرماندهی کلنل لیاخوف-۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی

  مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی شاه و نوه اش حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه

  مظفرالدین شاه و دستگاه گرامافون

  استاد محمدرضا شجریان در کنار خانواده

  مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی شاه و نوه اش حسینعلی میرزا اعتضادالسلطنه

  این مطلب را به اشتراک بگذارید:

  افزودن دیدگاه