اولین زن روزنامه نگار ایرانی

310

 

مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند.

«مزین السلطنه» اولین نشریه زنان ایران را راه اندازی کرد؛ اولین نشریهٔ زنان در ایران با نامِ شکوفه که در سال ۱۲۹۲ انتشار یافت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه