برچسب‌ها گواهینامه

برچسب: گواهینامه

⁣چه کسی در تهران، اولین گواهینامه را گرفت؟

اولین کسی که تصدیق نامه اتومبیل را گرفت، محمد ناصر انشاء مشهور به ناصر خان انشا ء بود که پس از گذراندن دوره فنی...