برچسب‌ها کیوان پهلوان

برچسب: کیوان پهلوان

ترانه اتک متک

  یکی از رسوم جالب مردم طهران قدیم اجرای مراسم ترانه‌خوانی «اتک متک» برای شفای کودکان بیمار بود. «کیوان پهلوان» در کتاب «فرهنگ گفتاری در...