برچسب‌ها کوچه صدتومانی

برچسب: کوچه صدتومانی

کوچه صدتومانی

  عصرها که حجره‌داران بازار به خانه‌هایشان در کوچه صدتومانی برمی‌گشتند، مهترها اسب و قاطر را زین می‌کردند. صاحبنام‌های بازار سوار بر اسب و قاطر...