برچسب‌ها کتاب فروشان دوره گرد

برچسب: کتاب فروشان دوره گرد

کتابفروشان دوره‌گرد در طهران قدیم

  در تهران قدیم بیشتر کتابفروشان ثابت و دوره‌گرد اهل خوانسار بودند. در بین آنها حاج ملا صادق خوانساری، حاج ملا خوانساری، آشیخ رضا، حاج...