برچسب‌ها کاخ گلستان

برچسب: کاخ گلستان

چنار مقدس در اندرونی کاخ قاجاری

  در تهران قدیم چندین درخت متبرک وجود داشت که هرکدام از آنها قصه‌ای شنیدنی دارند. هرچند امروزه بیشتر آن درخت‌ها از بین رفته است...

ایوان تخت مرمر

کاخ گلستان قدیمی‌ترین کاخ تهران است که هر قسمت آن در دوره‌ای از تاریخ ساخته شده است. هرکدام از این قسمت‌ها ایوان‌هایی با جاذبه‌های...