برچسب‌ها چهارباغ طهران

برچسب: چهارباغ طهران

مالکان چهارباغ طهران / اکبر تهرانی شفق

  موضوع این نوشتار، بخشى از تاریخچه یکى از بناهاى مشهور تهران قدیم، یعنى چهارباغ طهران و نیز درباره نخستین مالکان زمین و عرصه آن...