برچسب‌ها پایین شهر

برچسب: پایین شهر

بالاشهری چطور شکل گرفت؟/ پایتختی که یک چهارمش تهرانی بودند

  اولین سرشماری که از تهران و جمعیتش به عمل آمد بیانگر آن بود که تهران ۱۵۰ هزار نفری جمعیت دارد. از این میزان ۲۴...