برچسب‌ها ونک

برچسب: ونک

محله های اعیان نشین اکنون تهران، در گذشته چه جایی بودند؟

  سال‌ها پیش که تهران در حصار دروازه‌ها قرار داشت و خندقی حساب شهر را از حساب روستاهای اطرافش جدا کرده بود تمام 56آبادی دورتادور...