برچسب‌ها نعل بندان

برچسب: نعل بندان

آخرین بازمانده نعل‌بندان در قلب تهران

  «‌یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ»؛ این مَثَل روایتگر کار نعلبندان در روزگار رونق آن برای یک لقمه نان حلال بود. تا...