برچسب‌ها نظمیه

برچسب: نظمیه

از نظمیه تا نیروی انتظامی؛ تاریخچه نیروی پلیس از گذشته تا...

  در روز یکم تیر ۱۲۹۲ نیروی پلیس ایران (نظمیه) تأسیس شد. پیش از تشکیل نظمیه یا شهربانی به سبک نوین و اروپایی در دوره...