برچسب‌ها مهرآباد

برچسب: مهرآباد

 فرودگاه مهرآباد؛ از مهریه عصمت الدوله تا فرودگاه بین المللی

نام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد "حسین آباد"بود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر...