برچسب‌ها منیریه

برچسب: منیریه

نیاوران، منیریه و اقدسیه، یادگارهای نامگذاری ناصرالدین شاه

  همه می‌دانیم که ناصرالدین شاه، عکاس بوده، نقاش بوده، شاعر بوده و از هر تار موی سبیلش یک هنری می‌ریخته پایین، اما عجایب ناصرالدین...

منیرالسلطنه و محله منیریه در تهران

محله منیریه از نام منیرالسلطنه یکی از همسران ناصرالدین شاه گرفته شده است.منیرالسلطنه دختر محمدتقی خان معمارباشی آذربایجانی بود که دارالفنون را ساخت و...