برچسب‌ها منابع آب تهران

برچسب: منابع آب تهران

مشهدی میراب، کوچه‌های مسجد جامع و شب‌های چهارشنبه

  هنوز هم صدای آب را از کوچه مسجد جامع به یاد می‌آورم که با صداو چهره صمیمانه مشهدی محمد میراب همراه بود. او با...