برچسب‌ها مسعود کیمیایی

برچسب: مسعود کیمیایی

روایت مسعود کیمیایی از تهران قدیم: شهری که دوستش داشتم جلوی...

  نیکوس کازانتزاکیس، گمانم در زوربای یونانی، چیزی قریب به این مضمون می‌گوید: آدمیزاد تا وقتی خوشبخت است، نمی‌داند که خوشبخت است، باید از خوشبختی‌اش...