برچسب‌ها مردم تهران

برچسب: مردم تهران

لهجه تهرانی از چه لهجه هایی نشات می گیرد؟

زبان مشترک همه ما ایرانی‌ها فارسی است؛ زبانی که همه مردم از شمالی‌ترین قسمت کشور تا جنوبی‌ترین بخش آن و از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین...