برچسب‌ها مدرسه سپهسالار

برچسب: مدرسه سپهسالار

مدرسه عالی شهید مطهری

مدرسه عالی شهید مطهری یا مدرسه سپهسالار یا مدرسه ناصری از مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی ایران در تهران؛ بنایی با معماری سنتی ایرانی...