برچسب‌ها محله ی منیریه

برچسب: محله ی منیریه

منیرالسلطنه و محله منیریه در تهران

محله منیریه از نام منیرالسلطنه یکی از همسران ناصرالدین شاه گرفته شده است.منیرالسلطنه دختر محمدتقی خان معمارباشی آذربایجانی بود که دارالفنون را ساخت و...