برچسب‌ها محله های قدیمی تهران

برچسب: محله های قدیمی تهران

محله های قجری طهران؛ از عودلاجان تا چال میدان

  پایتخت که امروز 22 منطقه و 376 محله دارد در عهد قاجار با پنج منطقه همه روزهای تلخ و شیرین تاریخ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی...