برچسب‌ها محله نیروهوایی

برچسب: محله نیروهوایی

فلکه چهارگوش

  هنوز هم نارون‌های قد برافراشته‌ای که نماد یکی از قدیمی‌ترین میدان‌های شرق تهران است از فاصله‌ای دور نشان فلکه چهارگوش هستند؛ فلکه‌ای که دیگر...