برچسب‌ها محله عولاجان

برچسب: محله عولاجان

خانه علاءالدوله؛ خانه ای پرحاشیه از قاجار تا امروز

میرزا احمد علاءالدوله (?۱۲۸۳-۱۳۲۹) پسر بزرگ محمد رحیم خان علاءالدوله، نسقچی مشهور دربار قاجاریه بود محمد رحیم خان در زمان ناصرالدین شاه مشاغل متعدد...