برچسب‌ها محله دارآباد

برچسب: محله دارآباد

چگونه کاخ مظفرالدین شاه در دارآباد به بیمارستان تبدیل شد؟

  کوچه‌های خاکی تهران، آفتاب داغ تابستان و آب آلوده یک مجموعه تمام‌عیار برای بروز بیماری‌های عفونی پایتخت‌نشینان دوره قاجار را فراهم می‌کرد. یکی از...