برچسب‌ها مجید فری

برچسب: مجید فری

وضعیت نابسامان هنروران پیشکسوت خیابان ارباب جمشید

  این روزهای شهر غمگین است، این روزهای ما غم‌بار است. گویا که این روزها جنون فراموشی در جای‌جای این وطن به چشم می‌خورد و...