برچسب‌ها قورخانه

برچسب: قورخانه

قورخانه تهران

  قورخانه تهران یا به اختصار: قورخانه یا تخشائی، به ساختمانی بزرگ در محدوده طهران قدیم اطلاق می‌شد که محل ساختن جنگ‌افزار و مهمات و...