برچسب‌ها قنات

برچسب: قنات

تاریخچه مقنی‌ها در تهران

  «جعفر شهری» تاریخ‌نگار فرهنگ و زندگی مردم طهران قدیم در کتاب «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم» از وجود ١٢٠ مقنی رسمی در تهران...