برچسب‌ها قاجاریه

برچسب: قاجاریه

چنار مقدس در اندرونی کاخ قاجاری

  در تهران قدیم چندین درخت متبرک وجود داشت که هرکدام از آنها قصه‌ای شنیدنی دارند. هرچند امروزه بیشتر آن درخت‌ها از بین رفته است...

صنعت برق چه زمانی وارد ایران شد؟

  صنعت برق از میانه‌های دوره قاجار، هنگام سلطنت ناصرالدین‌شاه به ایران وارد شد. روشنایی خانه‌ها تا پیش از پیدایش کارخانه برق، به شیوه سنتی...

پهلوان ابراهیم یزدی، قویترین مرد ایران در دوران ناصرالدین شاه

حاج ابراهیم یزدی معروف به یزدی بزرگ، پهلوان اول ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد...

ایوان تخت مرمر

کاخ گلستان قدیمی‌ترین کاخ تهران است که هر قسمت آن در دوره‌ای از تاریخ ساخته شده است. هرکدام از این قسمت‌ها ایوان‌هایی با جاذبه‌های...