برچسب‌ها فوتبال

برچسب: فوتبال

فوتبال انگلیسی در میدان مشق

  فوتبال، بازی مهیج و پر افت و ‌خیزی است که مبدع آن انگلیسی‌ها بودند. این بازی اواخر قرن سیزدهم توسط کارکنان سفارت انگلیس در...