برچسب‌ها فقر

برچسب: فقر

غریبه‌های شهر ما

  سر چهارراه، گروه خانوادگی‌شان را می‌بینی که برای دود کردن اسپند و فروش دستمال کاغذی و چسب زخم، به طرف خودروها هجوم می‌آورند. پسربچه‌ها...