برچسب‌ها فتحعلی شاه

برچسب: فتحعلی شاه

چنار مقدس در اندرونی کاخ قاجاری

  در تهران قدیم چندین درخت متبرک وجود داشت که هرکدام از آنها قصه‌ای شنیدنی دارند. هرچند امروزه بیشتر آن درخت‌ها از بین رفته است...

باغ نگارستان

باغ نگارستان بين سال‌هاي ۱۲۲۸-۱۲۲۲ هـ .ق. به فرمان فتحعلي‌شاه قاجار، با هدف ايجاد يک مرکز ييلاقي ـ حکومتي در خارج از دارالخلافه تهران...