برچسب‌ها عمارت عشرت آباد

برچسب: عمارت عشرت آباد

عمارت تاریخی عشرت آباد

نمای بیرونی عمارت تاریخی عشرت آباد در میدان سپاه تهران، این مکان حرمسرا و محل زندگی ناصرالدین شاه بوده است.