برچسب‌ها شوروی

برچسب: شوروی

محل واقعی برگزاری “کنفرانس تهران” بعد از جنگ جهانی دوم کجا...

بسیاری به اشتباه محل برگزاری کنفرانس تهران در زمان جنگ جهانی دوم را عمارت عین الدوله میدانند و یا آنجا را محل تفرج اعضای...