برچسب‌ها سنگلج

برچسب: سنگلج

محله های قجری طهران؛ از عودلاجان تا چال میدان

  پایتخت که امروز 22 منطقه و 376 محله دارد در عهد قاجار با پنج منطقه همه روزهای تلخ و شیرین تاریخ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی...

محله ثروتمندان در تهران قدیم

محله ای که امروزه تحت عنوان محله سنگلج شناخته می شود از شمال به خیابان امام خمینی ازشرق به خیابان خیام از جنوب به...