برچسب‌ها سعید نفیسی

برچسب: سعید نفیسی

طهران یا تهران؟

  آقا محمد مهدی ارباب اصفهانی (پدر میرزا محمد حسین فروغی ذکاءالملک و جد آقای فروغی حاضر) از مؤلفین قرن سیزدهم کتابی در جغرافیای اصفهان...