برچسب‌ها سرقلیان

برچسب: سرقلیان

سرقلیان‌های انگلیسی ممنوع!

  رد پای قلیان را که دنبال کنیم به روزگار صفویه می‌رسیم؛ زمانی که در بیشتر قهوه‌خانه‌ها برای مشتری در کنار قهوه، قلیان هم می‌آوردند....