برچسب‌ها سرشماری نفوس و مسکن طهران قدیم

برچسب: سرشماری نفوس و مسکن طهران قدیم

طهران، سال ۱۳۰۱ به روایت آمار

تاریخ ایرانی: یکی از روش‌های متداول برای تحلیل وضعیت موجود و در صورت امکان، پیش‌بینی آینده در مسائل جمعیتی، تحلیل روند است. در این...