برچسب‌ها روزنامه وقایع اتفاقیه

برچسب: روزنامه وقایع اتفاقیه

انتشار اولین آگهی بازرگانی در روزنامه وقایع اتفاقیه

  انتشار این روزنامه از اقدامات امیرکبیر به حساب می‌آید. هدف از انتشار آن انعکاس اخبار بلدیه و وقایع شهر تهران بود. همان زمان نخستین...