برچسب‌ها رضا شاه

برچسب: رضا شاه

تصویرى از رضاشاه در حال نبش قبر کریم خان زند!

به دستور رضاشاه قبر کریم خان در کاخ گلستان که مورد بی احترامی قاجار ها قرار میگرفت، نبش قبر و به شیراز بازگردانده...