برچسب‌ها دوشان

برچسب: دوشان

باغ دوشان تپه

نامش در نظر اول كمي غريب به نظر مي‌رسد. اگر با زبان آذری دمخور نبوده‌باشي چند باري تكرارش مي‌كني تا بلكه بتواني معنايي از...