برچسب‌ها دوران قاجار

برچسب: دوران قاجار

خانه انیس الدوله؛ خانه سوگلی ناصرالدین شاه

خانه انیس الدوله عمارتی که کمتر رهگذری از تاریخچه آن چیزی می داند، ساختمانی است پشت ایستگاه اتوبوس که رنگ سفید بر آن پاشیده...

اولین زن روزنامه نگار ایرانی

  مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند. «مزین السلطنه» اولین نشریه زنان...