برچسب‌ها دوران قاجار

برچسب: دوران قاجار

تصاویری از تهران خیلی قدیم-سری اول

تصاویری از دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از منابع مختلف که سبک زندگی و معماری تهران قدیم...

چگونه کاخ مظفرالدین شاه در دارآباد به بیمارستان تبدیل شد؟

  کوچه‌های خاکی تهران، آفتاب داغ تابستان و آب آلوده یک مجموعه تمام‌عیار برای بروز بیماری‌های عفونی پایتخت‌نشینان دوره قاجار را فراهم می‌کرد. یکی از...

خانه انیس الدوله؛ خانه سوگلی ناصرالدین شاه

خانه انیس الدوله عمارتی که کمتر رهگذری از تاریخچه آن چیزی می داند، ساختمانی است پشت ایستگاه اتوبوس که رنگ سفید بر آن پاشیده...

اولین زن روزنامه نگار ایرانی

  مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند. «مزین السلطنه» اولین نشریه زنان...