برچسب‌ها دانشگاه تهران

برچسب: دانشگاه تهران

کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷

  کوی دانشگاه تهران که در انتهای کارگر شمالی (امیرآباد شمالی) جای گرفته‌است، یکی از ۱۳ خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران و بزرگترین مجموعه خوابگاه دانشجویی...

یادی از طراح سردر ِ جنوبی دانشگاه تهران به بهانه زادروزش

آیا می‌دانید طراح سردر جنوبی دانشگاه تهران چه کسی است؟ معمار این طرح زیبا، کورش فرزامی است. کورش فرزامی در ۱۸ اسفندماه ۱۳۱۴ در تهران...

دانشگاه تهران

تاریخچه افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است. مراکز...